วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 09:45

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีประจำเดือน มิถุนายน 2564 ??แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองบัวฮี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ??ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 แจ้งให้ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี กำหนดให้ต้องชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 หากชำระเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ และเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ท่านไหนที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน แต่มีที่ดิน เอกสารสิทธิ์ประเภท นส.3 นส.3ก สปก4-01 หรือที่ดินอื่นๆที่ไม่ใช่ โฉนด และมีที่ดินและสินทรัพย์ ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากเพื่ออยู่อาศัย หรือทำเกษตรกรรม ✔️?สามารถติดต่อขอชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองบัวฮี ในวันเวลา ราชการ ?☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.045-429305 ต่อ 2 หรือ Facbook. กองคลัง อบต.หนองบัวฮี

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ