วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564 09:18

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 %

จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ????เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % ✔️ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณีสำหรับภาษีประจำปี 2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ➖ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2) ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ